Stichting S.O.B. Venlo - Nieuws: In de ban van het Coronavirus
U bent hier: Home > Nieuws

Nieuws

In de ban van het Coronavirus

1-4-2020, door: de redactie

Zoals u in de media heeft vernomen zijn er in Nederland heel veel activiteiten afgelast vanwege de Coronapandemie. Ook heeft de regering maatregelen getroffen die het samenkomen van mensen moeten beperken. Dit treft vooral de ouderen, die bevolkingsgroep waarvoor S.O.B. alle vele jaren allerlei activiteiten organiseert al dan niet in samenwerking met veel organisaties. Zoals u zult begrijpen is dat de komende periode helaas niet meer mogelijk. Daarom vindt u in deze nieuwsbrief geen agenda van activiteiten die waren gepland, maar nu toch allemaal zijn afgelast.

Juist de ouderen en kwetsbare mensen worden door de uitbraak en verspreiding van het Coronavirus extra getroffen. Het S.O.B. bestuur hoopt dat u de komende tijd toch op enigerlei wijze een zinvolle dagbesteding kunt vinden, nu er minder of zelfs helemaal geen bezoek meer komt. T.V., krant, boeken, internet zijn wellicht manieren om toch de waarschijnlijk eenzame dagen, weken een redelijke invulling te geven.

Juist de leeftijdsgroep van onze achterban is de meest kwetsbare groep. Daarom roept het S.O.B. bestuur u op de maatregelen van de regering goed op te volgen en geen risico’s te willen lopen door die maatregelen in de wind te slaan. Uw kinderen en of andere familieleden zullen het er ook niet gemakkelijk mee hebben om niet of zo weinig mogelijk bij u op bezoek te komen. Toch is het voor iedereen van groot belang elke kans aan te grijpen om de risico’s van besmetting zo klein mogelijk te doen zijn. Daardoor kunnen de artsen en de andere zorgmedewerkers zorgen voor die mensen die het noodlot wel hebben getroffen.

Mocht u in het bezit zijn van een computer, dan kunt u op de sites www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl alle mogelijke informatie en instructies vinden die nu van belang zijn.

Het S.O.B. bestuur wenst u allen veel sterkte toe om de komende weken of maanden zo goed mogelijk door te komen.

Dit artikel is op 12-7-2020 01:54:37 beoordeeld als: niet nuttig / interessant

Archief