Stichting S.O.B. Venlo - Automatische incasso afgeven
U bent hier: Home > Leden > Automatische incasso afgeven

Automatische incasso afgeven

Betaal uw contributie eenvoudig via automatische incasso (of wijzig hier uw IBAN)

Niet voor clubs en leden van aangesloten clubs

Wél voor ex-clubleden die bij S.O.B. lid willen blijven

Via deze pagina kunt u een machtiging afgeven aan S.O.B. voor een automatische incasso. Of wanneer u dat reeds gedaan heeft en u heeft een ander rekeningnummer gekregen, dan kunt u hier uw IBAN wijzigen.

De automatische incasso zorgt voor de betaling van uw jaarlijkse contributie. Deze wordt dan ieder jaar in januari automatisch geïncasseerd. Dat voorkomt dat u het vergeet.

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Voer uw S.O.B. lidnummer in:

Heeft u vragen over de automatische incasso?

Neem dan contact op per e-mail (info@sobvenlo.nl) of per post (Postbus 366, 5900 AJ Venlo).