Stichting S.O.B. Venlo: Organisatie Handboek
U bent hier: Home > S.O.B. > Organisatie Handboek

Organisatie Handboek

Klik op vetgedrukte regel (=link) voor koppeling naar betreffende hoofdstuk

1             Doelstelling, missie en kernwaarden S.O.B.

2             Leden

                2.1              Algemeen

                2.2              Aanmelding

                2.3              Einde lidmaatschap

3             Clubs 

                3.1              Voordelen voor clubs die zich bij S.O.B. aansluiten

                3.2              Voorwaarden voor clubs om zich aan te sluiten bij S.O.B.

                3.3              Beleid van S.O.B. m.b.t. aangesloten clubs

                3.4              Bepalingen m.b.t. de financiële bijdrage voor aanschaf van materialen

                3.5              Jaarlijkse bijdrage van aangesloten clubs

4             Contributie

5             Sponsoren, donateurs en adverteerders

6             Kaartverkoop activiteiten

                6.1              Algemeen

                6.2              Kaarten digitaal bestellen

                6.3              Kaarten bestellen zonder PC

7             Verzekeringen

8             Privacy Reglement

9             Privacy Verklaring

10          Lijst van begrippen en afkortingen

Bijlagen

               Bijlage 1: Aanmeldingsformulier

               Bijlage 2: Aanmeldformulier clubs

               Bijlage 3: Format ledenlijst clubs

               Bijlage 4: Procedure aanvragen van financiële bijdrage

               t.b.v.  materialen (>€100) voor aangesloten clubs

               Bijlage 5: Formulier Advertentie Bewaargids

               Bijlage 6: Geheimhoudingsverklaring bestuur

               Bijlage 7: Geheimhoudingsverklaring contactpersonen

               Bijlage 8: Geheimhoudingsverklaring S.O.B.-team

               Bijlage 9: Protocol datalek