Stichting S.O.B. Venlo: Missie, visie en kernwaarden
U bent hier: Home > S.O.B. > Missie, visie en kernwaarden

Missie, visie en kernwaarden

Onze missie (Waar staan we voor? Wie zijn we?)

S.O.B. :

 • is dé seniorenorganisatie van de gemeente Venlo
 • bevordert de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de vitaliteit van senioren
 • bevordert ontmoeting van senioren
 • bevordert bewustwording van het senior zijn en worden
 • draagt bij aan een samenleving waarin senioren volwaardig meedoen

Dit willen we bereiken door:

 • maatschappelijke participatie van senioren te stimuleren
 • te bevorderen dat senioren naar elkaar omzien
 • senioren te inspireren om hun talenten voor elkaar te gebruiken  in de lokale omgeving
 • inspiratie en verdieping te brengen
 • ontspanning te bieden
 • de wensen en behoeften van de senioren als uitgangspunt te nemen

Onze visie (Waar gaan we voor? Wat kunnen we betekenen?)

S.O.B. :

 • zorgt voor ontmoeting en verbinding van senioren:
 • in sociaal-culturele activiteiten
 • in clubs / verenigingen (door ondersteuning en facilitering)
 • middels informatieve activiteiten ter voorbereiding op toekomstig senior-schap
 • is lokaal (Venlo) gericht, is wijkgericht en is dichtbij

Onze kernwaarden (Wat ligt er aan ten grondslag? Waarin geloven wij?)

 • eenieder voert de regie over zijn eigen leven
 • ieder mag zijn wie hij / zij is
 • senioren zijn actief en vitaal:
 1. fysiek (bewegen, mobiliteit)
 2. mentaal en
 3. sociaal (verbinding met anderen)
 • Doelgroep: senioren in de gemeente Venlo,

 • S.O.B. heeft geen winstbejag.

 • S.O.B. tracht haar doel te verwezenlijken via een netwerk van mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning voor de doelgroep. Het streven is om voor iedere senior een passende mogelijkheid tot ontmoeting en ontspanning te bieden in de directe woonomgeving.

 • S.O.B. inventariseert actief wensen en behoeften van de doelgroep.

 • S.O.B. stelt zich tot taak om sociëteiten, clubs of verenigingen (kortweg: clubs) op te richten, dan wel te laten aansluiten.

 • Alle aangesloten clubs zijn en blijven zelfstandige clubs met hun eigen bestuur, eigen financiële verantwoordelijkheid en eigen keuzes mbt activiteiten en bijeenkomsten.

 • S.O.B. ondersteunt de aangesloten clubs desgewenst organisatorisch, bestuurlijk en (onder voorwaarden) ook financieel.

 • De aangesloten clubs dragen een solidariteitsbijdrage per lid af aan S.O.B.. Deze kan voor ieder kalenderjaar opnieuw worden vastgesteld en kan worden gedifferentieerd naar club of clubcategorie.

 • S.O.B. kent leden, een deel daarvan zijn clubleden. Leden zijn individueel lid van S.O.B..

 • S.O.B. organiseert algemene activiteiten voor alle leden..

 • S.O.B. geeft minimaal een keer per jaar toelichting op beleid en activiteiten aan haar leden.