SOB Venlo: Geschiedenis
U bent hier: Home > SOB Venlo > Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis SOB Venlo tot en met “nu”

SOB Venlo is voortgekomen uit de Jongerenconferentie van de St. Vincentius Vereniging te Venlo. De Vincentius Vereniging ondersteunde armen uit de Venlose samenleving. Direct na de oorlogsjaren was er armoede, veel inwoners van frontstad Venlo waren alles kwijtgeraakt in de oorlog.

Enkele jongere leden van de Vincentius Vereniging zagen de eenzaamheid onder ouderen en gingen uitstapjes organiseren: naar bedevaartplaats Kevelaer, naar operettes in Krefeld, etc.

9 augustus 1972

Op 9 augustus 1972 werd de Jongeren Conferentie van de St. Vincentius Vereniging afgesplitst en werd de Stichting Open Bejaardenwerk Venlo opgericht met als voornaamste doel “voorkómen van eenzaamheid van ouderen”. Deze stichting werd in de loop der jaren bekend als “de SOB”.

Als antwoord op mogelijke eenzaamheid werden in diverse wijken sociëteiten opgericht, waar men met leeftijdsgenoten bezig kon zijn met gezelschapsspelen, handwerken, kaarten enz.

Ook werd een orkest opgericht met ex-leden van harmonieën, fanfares en orkesten. Dit voormalige Veteranen Orkest Festina Lente bestaat nog steeds, inmiddels onder de naam Blaasorkest Festina Lente.

Verder werden in de loop der tijd allerlei verenigingen toegevoegd: handwerkclubs, biljartclubs, kegelclubs, bowling, enz.

Groeiend aantal verenigingen

Tot midden negentiger jaren waren er ca. 20 verenigingen bij de SOB aangesloten. In het jaar 2000 was dat opgelopen tot 50 verenigingen. De stijging is daarna gestaag doorgegaan en eind 2017 hebben we 129 aangesloten verenigingen.

In 2010 zijn we begonnen met een aantal noodzakelijke veranderingen. Niet lang daarna moesten we financieel op eigen benen gaan staan door stopzetting van de subsidie van de gemeente. Onze financiële steun aan de aangesloten verenigingen is daardoor afgenomen.

Een belangrijke verandering is het toevoegen van achterban-categorie donateurs in het voorjaar van 2012. Dit zijn senioren die niet bij een vereniging horen, maar wel bij SOB Venlo willen horen. Opt 6 oktober 2017 begroette SOB Venlo haar 5000ste aangesloten senior!

Vernieuwde SOB

De vernieuwde SOB hebben we per 1 januari 2013 ook voorzien van een nieuwe naam en logo: SOB Venlo, De stichting voor senioren

SOB Venlo wil DE verbindende organisatie zijn voor alle senioren en voor alle seniorenverenigingen in de gemeente Venlo. Hoe groter onze achterban, hoe meer we kunnen betekenen voor die achterban. Vanuit de primaire doelstelling “voorkómen van eenzaamheid” blijven wij ons richten op ontmoeting, ontspanning en beweging. Daarnaast geven we steeds meer inhoud aan de rol van vraagbaak voor senioren.