verenigingen
U bent hier: Home > Ons aanbod > Faciliteren van clubs

Faciliteren van verenigingen/clubs/organisaties

Onze hoofddoelstelling is een bijdrage leveren aan bestrijden van eenzaamheid.

Daarom stimuleren wij zo veel mogelijk dat ouderen zich aansluiten bij organisaties/clubs/verenigingen (='clubs').

Voordelen voor 'clubs' om zich aan te sluiten bij S.O.B.:

  1. Alle leden van de club ontvangen de S.O.B.- seniorenpas.
  2. Alle leden  krijgen voordeel bij activiteiten van S.O.B. zelf en bij activiteiten waar S.O.B. bij betrokken is.
  3. De 'club' kan via de maandelijkse Nieuwsbrief leden werven of aandacht vragen voor activiteiten.
  4. De 'club' kan onder voorwaarden 75% van de aanschafwaarde van gebruiksmaterialen, door S.O.B. vergoed krijgen.
  5. S.O.B. staat clubs met raad en daad bij als daarom wordt gevraagd. Hierbij kan o.a. gedacht worden advisering m.b.t. tot samenwerking of fusie met andere  clubs.

 

Lees alle info m.b.t. clubs:

  • Voordelen voor clubs die zich bij S.O.B. aansluiten
  • Voorwaarden voor clubs om zich aan te sluiten bij S.O.B.
  • Beleid van S.O.B. m.b.t. aangesloten clubs
  • Bepalingen m.b.t. de financiële bijdrage voor aanschaf van materialen
  • Jaarlijkse bijdrage van aangesloten clubs

Downloads:

Aanmeldformulier voor clubs