verenigingen
U bent hier: Home > Ons aanbod > Faciliteren van clubs

Facilliteren van verenigingen/clubs/organisaties

Onze hoofddoelstelling is een bijdrage leveren aan bestrijden van eenzaamheid.

Daarom stimuleren wij zo veel mogelijk dat ouderen zich aansluiten bij organisaties/clubs/verenigingen (='clubs').

Voordelen voor 'clubs' om zich aan te sluiten bij S.O.B.:

  1. Alle leden van de club ontvangen de S.O.B.- seniorenpas.
  2. Alle leden  krijgen voordeel bij activiteiten van S.O.B. zelf en bij activiteiten waar S.O.B. bij betrokken is.
  3. De 'club' kan via de maandelijkse Nieuwsbrief leden werven of aandacht vragen voor activiteiten.
  4. Indien de 'club' gebruik maakt van een locatie in beheer van Gemeente Venlo, betalen zij gereduceerde huur.
  5. De 'club' kan onder bepaalde voorwaarden 75% van de aanschafwaarde van gebruiksmaterialen, door S.O.B. vergoed krijgen.
  6. S.O.B. staat clubs met raad en daad bij als daarom wordt gevraagd. Hierbij kan o.a. gedacht worden advisering m.b.t. tot samenwerking of fusie met andere  clubs.