Stichting S.O.B. Venlo: Aansluiten clubs
U bent hier: Home > Leden > Aansluiten clubs

Aansluiten clubs

 • Uitgangspunt is, dat alle clubs zich aan kunnen sluiten bij S.O.B., als ze actief zijn in de gemeente Venlo en als hun leden overwegend (75% of meer) senior (55+) zijn.
 • Doelstelling van S.O.B. is het leveren van een bijdrage aan het voorkómen van eenzaamheid van senioren in de gemeente Venlo. Van iedere aangesloten clubs verwachten wij dat ze deze doelstelling steunen.

 • S.O.B. maakt geen onderscheid naar achtergrond of overtuiging.

 • S.O.B. streeft naar mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning en beweging in clubverband.

 • S.O.B. fungeert als koepelorganisatie voor de aangesloten clubs.

 • Alle aangesloten clubs zijn en blijven volledig zelfstandig, hebben een eigen bestuur, hebben hun eigen programma en hebben hun eigen verantwoordelijkheid.

 • S.O.B. publiceert op haar website informatie (contact informatie, activiteiten, stadsdeel of wijk) over alle aangesloten verenigingen. In principe staan alle aangesloten verenigingen open voor toetreding van nieuwe leden.

 • De vrijwilligers die actief zijn binnen een aangesloten vereniging vallen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Venlo.

 • Minimaal 75% van de leden van de aangesloten clubs zijn 55 jaar of ouder. Uitzonderingen in overleg zijn altijd mogelijk. Met name voor bestuurders en voor mensen met een beperking maken we graag uitzonderingen.

 • De aangesloten clubs betalen een jaarbijdrage. Grote clubs betalen een hogere jaarbijdrage dan kleine clubs. Het aantal leden bepaalt de hoogte van de jaarbijdrage. Peildatum voor het aantal leden is 1 januari.

 • S.O.B. houdt eenmaal per jaar overleg met haar achterban over beleid, activiteiten etc. in het Voorjaarsoverleg.

Vraagt u zich af of aansluiting van uw vereniging zinvol is, stuur dan een bericht naar info@sobvenlo.nl. Wij nemen dan contact met u op.

 

Lees alle info m.b.t. clubs:

 • Voordelen voor clubs die zich bij S.O.B. aansluiten
 • Voorwaarden voor clubs om zich aan te sluiten bij S.O.B.
 • Beleid van S.O.B. m.b.t. aangesloten clubs
 • Bepalingen m.b.t. de financiële bijdrage voor aanschaf van materialen
 • Jaarlijkse bijdrage van aangesloten clubs

Downloads:

Aanmeldformulier voor clubs