Stichting S.O.B. Venlo - Nieuws: Voorjaarsoverleg 2020
U bent hier: Home > Nieuws

Nieuws

Voorjaarsoverleg 2020

1-4-2020, door: de redactie

De afgelopen jaren heeft het S.O.B. bestuur bijeenkomsten georganiseerd, die voorjaars- en najaarsoverleggen werden genoemd. De inzet van die bijeenkomsten was de club- en individuele leden te informeren, bijv. over de financiële en sociale verslagen over de afgelopen jaren, maar ook werden diverse interessante thema’s aan de orde gesteld, zoals Alzheimer, testament etc.

Het S.O.B. bestuur kiest nu voor een andere manier om haar achterban te informeren. Die andere manier heeft alles te maken met de pas uitgesproken visie, missie en kernwaarden van de stichting en de daaraan verbonden aangepaste doelstelling. Informatie hierover vindt u op onze website www.sobvenlo.nl. De aangepaste doelstelling is echter nog niet zichtbaar op de website omdat deze nog notarieel moet worden vastgelegd in de nieuwe statuten, die nu in voorbereiding zijn.

Als alles volgens plan verloopt, hetgeen nu nog niet zeker is, wil S.O.B. een veel grotere achterban dan de gebruikelijke 40 tot 100 bezoekers van de voor- en najaarsoverleggen informeren over vele facetten in het brede spectrum van waardig ouder worden/de waarde van het ouder worden.

Daarom heeft het S.O.B. bestuur besloten nu geen voorjaarsoverleg te beleggen, maar eerst haar aandacht te richten op de manier waarop het bestuur een groter aantal club- en individuele leden van informatie kan voorzien over de  vele voorbereidingsmogelijkheden voor het waardig ouder (kunnen) worden.

Het sociaal en financieel jaarverslag 2019 wordt u echter niet onthouden. Kortgeleden zijn deze documenten op de website geplaatst, waar u deze kunt lezen/bestuderen. Wellicht vindt u het de moeite waard hiernaar te kijken. U kunt uw reactie op deze stukken kwijt aan het S.O.B. bestuur via het e-mailadres info@sobvenlo.nl. Dit emailadres of het telefoonnummer van het secretariaat (06-82173525) kan ook worden gebruikt om  bij behoefte te verzoeken de jaarverslagen 2019 toch in een papieren versie te mogen ontvangen als u op geen enkele andere manier hiervan kennis kunt nemen.

Vond u dit artikel nuttig / interessant? Ja / Nee

Archief