SOB Venlo: Aansluiten clubs
U bent hier: Home > Achterban > Aansluiten clubs

Aansluiten clubs

“Afspraken en voorwaarden” voor aansluiting van een vereniging:

Zie tabblad 'Ons aanbod', bij 'faciliteren clubs'.

 • Uitgangspunt is, dat alle clubs zich aan kunnen sluiten bij SOB Venlo, als ze actief zijn in de gemeente Venlo en als hun leden overwegend senior (55+) zijn.
 • Doelstelling van SOB Venlo is het leveren van een bijdrage aan het voorkómen van eenzaamheid van senioren in de gemeente Venlo. Van iedere aangesloten clubs verwachten wij dat ze deze doelstelling steunen.

 • SOB Venlo maakt geen onderscheid naar achtergrond of overtuiging.

 • SOB Venlo streeft naar mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning en beweging in verenigingsverband.

 • SOB Venlo fungeert als koepelorganisatie voor de aangesloten verenigingen.

 • Alle aangesloten clubs zijn en blijven volledig zelfstandig, hebben een eigen bestuur, hebben hun eigen programma en hebben hun eigen verantwoordelijkheid.

 • SOB Venlo publiceert op haar website informatie (contact informatie, activiteiten, stadsdeel of wijk) over alle aangesloten verenigingen. In principe staan alle aangesloten verenigingen open voor toetreding van nieuwe leden.

 • De vrijwilligers die actief zijn binnen een aangesloten vereniging vallen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Venlo.

 • De leden van de aangesloten clubs zijn 55 jaar of ouder. Uitzonderingen in overleg zijn altijd mogelijk. Met name voor bestuurders en voor mensen met een beperking maken we graag uitzonderingen.

 • De aangesloten verenigingen betalen een eigen bijdrage per lid per jaar aan SOB Venlo, ongeacht de lengte van het lidmaatschap van een lid binnen het jaar.

 • SOB Venlo houdt eenmaal per jaar overleg met haar achterban over beleid, activiteiten etc. in het Najaarsoverleg.

Vraagt u zich af of aansluiting van uw vereniging zinvol is, stuur dan een bericht naar info@sobvenlo.nl. Wij nemen dan contact met u op.