SOB Venlo: Aansluiten verenigingen
U bent hier: Home > Achterban > Aansluiten verenigingen

Aansluiten verenigingen

Uitgangspunt is, dat alle verenigingen zich aan kunnen sluiten bij SOB Venlo, als ze actief zijn in de gemeente Venlo en als hun leden overwegend senior (55+) zijn. “Afspraken en voorwaarden” voor aansluiting van een vereniging:

 • Doelstelling van SOB Venlo is het leveren van een bijdrage aan het voorkómen van eenzaamheid van senioren in de gemeente Venlo. Van iedere aangesloten vereniging verwachten wij dat ze deze doelstelling steunen.

 • SOB Venlo maakt geen onderscheid naar achtergrond of overtuiging.

 • SOB Venlo streeft naar mogelijkheden voor ontmoeting, ontspanning en beweging in verenigingsverband.

 • SOB Venlo fungeert als koepelorganisatie voor de aangesloten verenigingen.

 • Alle aangesloten verenigingen zijn en blijven volledig zelfstandig, hebben een eigen bestuur, hebben hun eigen programma en hebben hun eigen verantwoordelijkheid.

 • SOB Venlo publiceert op haar website informatie (contact informatie, activiteiten, stadsdeel of wijk) over alle aangesloten verenigingen. In principe staan alle aangesloten verenigingen open voor toetreding van nieuwe leden.

 • De vrijwilligers die actief zijn binnen een aangesloten vereniging vallen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Venlo.

 • De leden van de aangesloten verenigingen zijn 55 jaar of ouder. Uitzonderingen in overleg zijn altijd mogelijk. Met name voor bestuurders en voor mensen met een beperking maken we graag uitzonderingen.

 • De aangesloten verenigingen betalen een eigen bijdrage per lid per jaar aan SOB Venlo, ongeacht de lengte van het lidmaatschap van een lid binnen het jaar.

 • SOB Venlo betaalt aanschaf en onderhoud van het benodigde spelmateriaal voor de verenigingen. SOB Venlo is eigenaar van dat spelmateriaal. Voorwaarde is een goede afstemming vooraf over nut en prijs van de investering.

 • Eigen spelmateriaal van een vereniging kan desgewenst door SOB Venlo (evt. voor een symbolisch bedrag) worden overgenomen, waarna SOB Venlo zorgt voor het onderhoud.

 • SOB Venlo draagt naar mogelijkheden bij in de exploitatie van aangesloten verenigingen. Op de eerste plaats met raad en daad, bijvoorbeeld bij het afsluiten van huurcontracten. Op de tweede plaats mogelijk financieel bij noodlijdende verenigingen.

 • De leden van de aangesloten verenigingen hebben voordeel en/of voorrang bij activiteiten van SOB Venlo.

 • De aangesloten verenigingen leveren voor 20 december hun ledenlijst voor het daarop volgende jaar in. Aan de hand van deze ledenlijsten wordt de SOB Seniorenpas aangemaakt en verstrekt. Tevens geldt de ledenlijst als basis voor de eigen bijdrage.

 • SOB Venlo houdt eenmaal per jaar overleg met haar achterban over beleid, activiteiten etc. in het Najaarsoverleg.

Vraagt u zich af of aansluiting van uw vereniging zinvol is, stuur dan een bericht naar info@sobvenlo.nl. Wij nemen dan contact met u op.